KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO KAMIŃSKI
     MIECZYSŁAW KAMIŃSKI

 

Prawem gopsodarczym zajmuję się czynnie od 1993 roku, a w szczególności świadczeniem usług doradztwa podatkowego i obsługą firm.

Jestem doradcą podatkowym oraz posiadam uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przez wiele lat pracowałem jako dyrektor i prezes firm polskich i zagranicznych. Pracowałem także jako syndyk i zarządca komisaryczny.

Reprezentowałem doradców podatkowych województwa śląskiego w Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, byłem także członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego dopuszczającej do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

 
Do nadal jestem biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej. Pełnię także funkcję prezesa spółki Strategie i Podatki, Spółka Doradców Podatkowych Sp. z o.o.
w Katowicach. Doświadczenie zawodowe jakie przez lata zdobywałem gwarantuje Państwu świadczenie usług o wysokim poziomie mertorycznym, należytą dyskrecję, indywidulane podejście do każdego Klienta.

Zdecydowanie mocną stroną Kancelarii jest kompleksowość świadczonych usług oraz profesjonalny zespół zapewniający zgodną z wymogami aktualnego stanu prawnego realizację każdego zlecenia w aspekcie prawno - podatkowym.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii!!

 

 

        CEL KANCELARII
      Profesjonalna pomoc - minimalizacja zagrożeń prawnych i finansowych

 

Gwarantujemy efektywność działania, minimalizację kosztów oraz w szczególności ograniczenie kontaktów z przedstawicielami organów skarbowych i podatkowych oraz ZUS.

Dostęp do najnowszych interpretacji przepisów prawa, wiedza i doświadczenie zespołu pracowników oraz partnerów Kancelarii umożliwia wskazanie i określenie możliwości zwiększenia zyskowności określonych transakcji Klienta Kancelarii w następstwie współpracy Kancelarii kierowanej do naszego Klienta z jednoczesnym rozwiązywaniem problemów z jakim się do nas zwróci - w krótkim czasie.


AKTUALNOŚCI

29-01-2016


Powszechnym problemem w Polskiej rzeczywistości gospodarczej są kwestie związane z sukcesją formalno-prawną oraz podatkową działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Zgodnie z postanowieniem art. 12. ust.2 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012r. poz.1314, z późn. zm.) z chwilą śmierci podatnika wygasa nadany numer identyfikacji podatkowej, tj. NIP. Powoduje to niemałe komplikacje w przypadku dalszego prowadzenia działalności gospodarczej osoby zmarłej przez jej spadkobierców. Zgodnie z polskimi przepisamia prawa, spadkobierca może kontynuować działalność spadkodawcy , jednak pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim zobowiązany jest do  wcześniejszego sporządzenia wszystkich niezbędnych czynności związanych z podjęciem własnej działalności gospodarczej oraz co niezwykle istotne, prowadzić tę działalność na własny rachunek.
W związku z powyższym, z mocy prawa następuje tzw. sukcesja generalna praw o charakterze niematerialnym.Nasza Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych. Zabezpieczymu Państwa rodzinę i Państwa majątek przed powyższymi problemami tak by sukcesja generalna obowiązywała w każdym przypadku.

 

 

20-10-2015

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 19 października br. (sygn.: I OPS 1/15) przyjął stanowisko, że  oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż wyznaczony przez ustawę, tj. Poczta Polska S.A. nie skutkuje zachowaniem terminu, gdy pismo dostarczono po terminie.

 CO OFERUJEMY

 

 WARTO WIEDZIEĆ

 

 ZAPYTAJ SPECJALISTĘ

      Kancelaria Prawa Gospodarczego

     Kamiński :

  • obrona podatnika w kontroli podatkowej, postępowaniu kontrolnym i postępowaniu podatkowym,
  • odwołania od decyzji podatkowych,
  • skargi do WSA i skargi kasacyjne do NSA,
  • audyt podatkowy, finansowy i prawny,
  • ceny transferowe,
  • przekształcenia, fuzje, przejęcia podmiotów gospodarczych,
  • optymalizacja podatkowa,
  • inżynieria finansowa,
  • prawo upadłościowe i układowe.


 

 
  • Pismo do Sądu Administracyjnego, aby zachować termin do jego wniesienia, należy wysyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem operatora Poczta Polska S.A.
  ul. Zegadłowicza nr 4a
43-300 Bielsko-Biała

 

tel. kom. 601 533 885
tel. kom. 790 707 707

tel. +48 338 110 700
tel. +48 338 110 701


KONTAKT


43-300 Bielsko-Biała

ul. Zagadłowicza 4a

 

INFO: 601 533 885

 

 


NEWSLETTER

 

Zapisz sie do newslettera, by mieć świeże informacje na temat naszych usług

 

 


DORADCA PODATKOWY

Mieczysław Kamiński

     nr wpisu: 06673

         

           NASI PARTNERZY:
                                                                                                                    

    

Strona główna :: O Kancelarii :: Nasze usługi :: Porady on-line :: Praca :: Przydatne adresy :: Kontakt