29-01-2016


Powszechnym problemem w Polskiej rzeczywistości gospodarczej są kwestie związane z sukcesją formalno-prawną oraz podatkową działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Zgodnie z postanowieniem art. 12. ust.2 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012r. poz.1314, z późn. zm.) z chwilą śmierci podatnika wygasa nadany numer identyfikacji podatkowej, tj. NIP. Powoduje to niemałe komplikacje w przypadku dalszego prowadzenia działalności gospodarczej osoby zmarłej przez jej spadkobierców. Zgodnie z polskimi przepisamia prawa, spadkobierca może kontynuować działalność spadkodawcy , jednak pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim zobowiązany jest do  wcześniejszego sporządzenia wszystkich niezbędnych czynności związanych z podjęciem własnej działalności gospodarczej oraz co niezwykle istotne, prowadzić tę działalność na własny rachunek.
W związku z powyższym, z mocy prawa następuje tzw. sukcesja generalna praw o charakterze niematerialnym.Nasza Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych. Zabezpieczymu Państwa rodzinę i Państwa majątek przed powyższymi problemami tak by sukcesja generalna obowiązywała w każdym przypadku.

 

 

20-10-2015

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 19 października br. (sygn.: I OPS 1/15) przyjął stanowisko, że  oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż wyznaczony przez ustawę, tj. Poczta Polska S.A. nie skutkuje zachowaniem terminu, gdy pismo dostarczono po terminie.

12-10-2015

W dniu 11 października 2015r. weszła w życie Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez firmy rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ustawa ta dotyczy reklamacji składanych przez osoby fizyczne, które są klientami banków,  w tym - spółdzielczych, SKOK-ów, firm pożyczkowych, biur usług płatniczych, towarzystw emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz funduszy inwestycyjnych.
Ustawodawca powołał również nowy urząd, tj. Rzecznika Finansowego, który ma zastąpić i rozszerzyć kompetencje dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych, służąc większej grupie klientów instytucji finansowych, a tym samym niwelując istniejącą lukę w prawie.

29-07-2014

1 lipca 2014r. Dyrektor Izby Skarbowej wydał interpretację indywidalną przepisów prawa podatkowgo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych a dotyczącą opodatkowania odsetek należnych od przyznanego przez sąd odszkodowania.

28-07-2014

Ministerstwo Finansów bierze tym samym na celownik zarobki najlepszych i najbogatszych sportowców. 

A wszystko to przez klauzulę przeciwko obejsciu prawa, która ma być stosowana już od 2016r.

Wielu sportowców przenosi prawa do swojego wizerunku na spółki, które założone są w krajach o systemie podatkowym bardziej "przyjaznym" niż system polski. W ten sposób ich dochody są przkazywane do innych krajów.  Stawkę podatku od kwot, które sportowiec wysyła za granicę można wtedy obniżyć stosując regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które to Polska z danym krajem zawarła. Warunkiem jest przedstawienie certyfikatu rezydencji.


KONTAKT

Kancelaria Prawa Gospodarczego Kamiński,

Mieczysław Kamiński

 
ul. Zegadłowicza nr 4a
43-300 Bielsko-Biała

 

tel. kom. 601 533 885
tel. kom. 790 707 707

tel. +48 338 110 700
tel. +48 338 110 701

 

Strona główna :: O Kancelarii :: Nasze usługi :: Porady on-line :: Praca :: Przydatne adresy :: Kontakt