NASZE USŁUGI

 

DORADZTWO Podatkowe:

 • zeznania podatkowe,
 • zastępstwa w sprawach podatkowych (w tym i przed sądem),
 • pomoc prawno-podatkowa przy zakładaniu i likwidowaniu firmy,
 • doradztwo podatkowe w czasie funkcjonowania firmy,
 • przeprowadzanie rozliczeń podatkowych w czasie działalności firmy objętej opodatkowaniem,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych, a także innych rozliczeń podatkowych,
 • pośredniczenie w kontaktach firm z organami podatkowymi.

 

DORADZTWO Finansowe:

 • sporządzanie wniosków kredytowych i biznes planów,
 • pośredniczenie w kontaktach firm z instytucjami finansowymi,
 • doradztwo w sprawach usług finansowo - bankowych,
 • sprawozdawczość dla banków.

 

DORADZTWO Ekonomiczne:

 • zakładanie firm,
 • analizy ekonomiczne,
 • diagnozy ekonomiczne,
 • plany strategiczne i restrukturyzacyjne,
 • sprawozdawczość dla GUS i zarządów.

 

RACHUNKOWOŚĆ:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencje i rozliczenia VAT,

 

ZUS:

 • sprawozdawczość elektroniczna,
 • zgłoszenia i wygłoszenia pracowników i firm.

 

PŁACE:

 • przygotowywanie i opracowywanie list płac,
 • sporządzanie kart wynagrodzeń,
 • rozliczanie pracowników, inne prace biurowe z tym związane.

 

PRZEKSZTAŁCANIE FIRM:

 • spółek osobowych w tym i cywilnych,
 • spółek prawa handlowego,
 • spółdzielni,
 • przedsiębiorstw państwowych.

 

USŁUGI INFORMATYCZNE:

 • wprowadzenie nowego oprogramowania,
 • dostosowanie systemu zarządzania firmą do nowych programów komputerowych.

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:

 • podatki,
 • rachunkowość,
 • przekształcenia.

 

NADZÓR NAD:

 • wyliczaniem podatków,
 • przygotowywaniem sprawozdawczości dla Urzędów Skarbowych, GUS i ZUS,
 • księgami rachunkowymi,
 • księgami przychodów i rozchodów.

 

AUDYT:

 • podatkowy,
 • finansowy,
 • prawny.

 

WYCENY:

 • przedsiębiorstw,
 • znaków towarowych,
 • marki,
 • udziałów,
 • stron internetowych.

 


AKTUALNOŚCI

29-01-2016


Powszechnym problemem w Polskiej rzeczywistości gospodarczej są kwestie związane z sukcesją formalno-prawną oraz podatkową działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Zgodnie z postanowieniem art. 12. ust.2 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012r. poz.1314, z późn. zm.) z chwilą śmierci podatnika wygasa nadany numer identyfikacji podatkowej, tj. NIP. Powoduje to niemałe komplikacje w przypadku dalszego prowadzenia działalności gospodarczej osoby zmarłej przez jej spadkobierców. Zgodnie z polskimi przepisamia prawa, spadkobierca może kontynuować działalność spadkodawcy , jednak pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim zobowiązany jest do  wcześniejszego sporządzenia wszystkich niezbędnych czynności związanych z podjęciem własnej działalności gospodarczej oraz co niezwykle istotne, prowadzić tę działalność na własny rachunek.
W związku z powyższym, z mocy prawa następuje tzw. sukcesja generalna praw o charakterze niematerialnym.Nasza Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych. Zabezpieczymu Państwa rodzinę i Państwa majątek przed powyższymi problemami tak by sukcesja generalna obowiązywała w każdym przypadku.

 

 

20-10-2015

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 19 października br. (sygn.: I OPS 1/15) przyjął stanowisko, że  oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż wyznaczony przez ustawę, tj. Poczta Polska S.A. nie skutkuje zachowaniem terminu, gdy pismo dostarczono po terminie.

KONTAKT

Kancelaria Prawa Gospodarczego Kamiński,

Mieczysław Kamiński

 
ul. Zegadłowicza nr 4a
43-300 Bielsko-Biała

 

tel. kom. 601 533 885
tel. kom. 790 707 707

tel. +48 338 110 700
tel. +48 338 110 701

 

Strona główna :: O Kancelarii :: Nasze usługi :: Porady on-line :: Praca :: Przydatne adresy :: Kontakt